Recht op recht: Daniël Huysmans

Voor de VRT mocht Daan in 2001 in Recht op Recht de mooie gastrol Daniël Huysmans vertolken in de dubbelaflevering ‘De Jacht’ (31 en 32).

Chris Haagdoorn wordt geroepen door Daniël Huysmans, een gevaarlijke psychopaat die geïnterneerd is in een instelling ter bescherming van de maatschappij, geleid door dr. Diane Van Tollembeek.

Vijfentwintig jaar eerder werd Huysmans schuldig bevonden aan een reeks rituele moorden. Tegenover Chris beklaagt Huysmans zich erover dat hij geen muziek mag beluisteren.

Stanny Michel leidt het onderzoek naar de moord op twee jonge vrouwen in een bos. De methode van de moordenaar lijkt verdacht veel op die van Huysmans een kwarteeuw eerder.

De tijd dringt, want opnieuw valt er een slachtoffer: een jongen die op z’n jachthoorn oefent in het bos. Stanny Michel en Hugo Van Eyk volgen een tijdlang de piste Jonathan, een jongen die in de buurt woont en het bos kent. Tot hun ontsteltenis wordt Jonathan het vierde slachtoffer. Stanny keert radeloos terug naar de hypothese Huysmans. Hij wil een DNA-onderzoek. Met resultaat: het DNA van Huysmans is identiek aan dat van de dader.

Foto's